วิธีขับรถยนต์ให้ปลอดภัย

Last updated: 26 มิ.ย. 2561  |  1742 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิธีขับรถยนต์ให้ปลอดภัย

วิธีขับรถยนต์ให้ปลอดภัย

เริ่มต้นเตรียมคนและเตรียมรถเพื่อความปลอดภัย


การขับรถยนต์ให้ปลอดภัย ถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับการขับรถยนต์ในแต่ละ

ครั้ง  การเตรียมความพร้อมทั้งรถยนต์และคนขับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะ

หากมีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของรถยนต์ก่อนออกเดินทาง จะช่วยให้ลดการเกิด

อุบัติเหตุได้ถึงร้อยละ 30 สำหรับในส่วนของผู้ขับรถยนต์เองหากมีการเตรียมตัววางแผน

การเดินทาง และการพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ถึงร้อยละ 40 ใน

ส่วนประเด็นที่เหลือจะเป็นเทคนิคเพิ่มเติมที่จะช่วยให้เราขับขี่ได้ปลอดภัยขึ้น ซึ่งเราจะมาเรียน

รู้กันในประเด็นเหล่านี้ 

วิธีขับรถยนต์ให้ปลอดภัยคืออะไร


วิธีขับรถยนต์ให้ปลอดภัยเพื่อช่วยให้ท่านผู้ใช้รถประหยัดเงินทองและช่วยในการประหยัด

พลังงาน และช่วยให้ท่านขับรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่ง

การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งก็จะมีการสูญเสียทั้งเงินทองหรืออาจจะเสียคนที่เรารัก การขับ

รถยนต์ที่ปลอดภัยนี้จะต้องไม่ประมาท มีสติในการขับขี่รถอยู่เสมอ เพราะจะเกิดอุบัติเหตุ

ขึ้นกับเราตอนไหน ก็ต่างยังไม่มีใครรู้ที่สำคัญเมือเกิดอาการเมาหรือง่วงไม่ควรที่จะขับรถ

ยนต์ควรจะนอนพักผ่อนก่อนจะดีที่สุดและก่อนออกเดินทางทุกครั้งควรที่จะเช็ครถยนต์ของ

ท่านทุกครั้งก่อนออกเดินทาง

การเตรียมความพร้อมรถยนต์ก่อนการเดินทาง

หมั่นตรวจสอบและสังเกตสภาพรถยนต์อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมัน

เฟืองท้าย ไฟหน้า ไฟท้าย ยางรถ สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากเมื่อส่วนหนึ่งชำรุดเสียหาย

ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะเสียหายไปด้วย ท่านจึงควรมีเวลาตรวจสอบรถของท่านอย่างน้อย

อาทิตย์ล่ะครั้งหรือนำรถไปให้อู่หรือสถานีบริการน้ำมันซึ่งจะมีช่างผู้ชำนาญและคอยให้คำ

แนะนำเพื่อให้รถของท่านมีความมั่นคงแข็งแรงใช้งานได้อย่างมั่นใจตลอดการเดินทาง และ

ควรเตรียมอุปกรณ์ไว้เพื่อการเดินทาง เช่น การเปลี่ยนยาง แม่แรง กากบาทถอดล้อ

ไฟฉาย เชือกไว้สำหรับลากจูงรถ สายพ่วงแบตเตอรี่ น้ำเปล่า น้ำมันเครื่อง เป็นต้น

การเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนเดินทาง

สภาพร่างกายของคุณจะต้องได้รับการพักผ่อนเพียงพอก่อนการขับรถในเวลากลางคืน

สภาพจิตใจจะต้องสบายไม่หงุดหงิด ดวงตาสดใสไม่ง่วงนอน สามารถสู้แสงแดดได้ ถ้าตา

พร่ามัวหรือมองเห็นไม่ชัด คุณควรหยุดขับรถในเวลากลางคืน นอกจากนั้นหากคุณรับ

ประทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนอ่อนเพียรควรจะหยุดรถหรือหากไม่มีสติในการขับรถ

เช่นมีอาการมึนเมาก็ควรที่จะหยุดรถเช่นเดียวกัน

เทคนิคการขับรถยนต์ลงจากทางลาดชันภูเขา

-ห้ามใช้เกียร์ว่าง

-ห้ามเหยียบคลัช

-ห้ามใช้เบรกตลอด

-ห้ามดับรถยนต์

-ต้องใช้เกียร์ต่ำ

-ขับชิดขอบด้านซ้าย

-ให้เสียงสัญญาณเตือนรถที่อาจจะสวนมากรณีทางแคบทางอ้อมเขา

-ห้ามแซงขณะขับรถขึ้นลงเขา

การขับรถในช่วงฝนตก

เทคนิคการขับรถยนต์แบบลดอุบัติเหตุ

กิจกรรมเพื่อสังคม


บทความรถเช่า


รถเช่าดอนเมือง


รถเช่าสุวรรณภูมิ


รถเช่าบางหว้า


รถเช่าอุบลราชธานี


คอนโดให้เช่า


ห้องเช่ารายวัน


รถยนต์ของเรา


เช่ารถยนต์เที่ยวทั่วไทย


พันธมิตรบริษัทรถเช่า


Car Rental Thailand


รถรับจ้างขนของ


ภาพรถเช่าของเรา


ผู้ประสบความสำเร็จ


เว็บบอร์ด
 

รถเช่าอีโคคาร์

สมัครรับข่าวสาร


กรอกอีเมล
 
 

  วิธีขับรถยนต์ให้ปลอดภัย


วิธีขับรถยนต์ให้ปลอดภัย

เริ่มต้นเตรียมคนและเตรียมรถเพื่อความปลอดภัย


การขับรถยนต์ให้ปลอดภัย ถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับการขับรถยนต์ในแต่ละ

ครั้ง  การเตรียมความพร้อมทั้งรถยนต์และคนขับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะ

หากมีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของรถยนต์ก่อนออกเดินทาง จะช่วยให้ลดการเกิด

อุบัติเหตุได้ถึงร้อยละ 30 สำหรับในส่วนของผู้ขับรถยนต์เองหากมีการเตรียมตัววางแผน

การเดินทาง และการพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ถึงร้อยละ 40 ใน

ส่วนประเด็นที่เหลือจะเป็นเทคนิคเพิ่มเติมที่จะช่วยให้เราขับขี่ได้ปลอดภัยขึ้น ซึ่งเราจะมาเรียน

รู้กันในประเด็นเหล่านี้ 


วิธีขับรถยนต์ให้ปลอดภัยคืออะไร


วิธีขับรถยนต์ให้ปลอดภัยเพื่อช่วยให้ท่านผู้ใช้รถประหยัดเงินทองและช่วยในการประหยัด

พลังงาน และช่วยให้ท่านขับรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่ง

การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งก็จะมีการสูญเสียทั้งเงินทองหรืออาจจะเสียคนที่เรารัก การขับ

รถยนต์ที่ปลอดภัยนี้จะต้องไม่ประมาท มีสติในการขับขี่รถอยู่เสมอ เพราะจะเกิดอุบัติเหตุ

ขึ้นกับเราตอนไหน ก็ต่างยังไม่มีใครรู้ที่สำคัญเมือเกิดอาการเมาหรือง่วงไม่ควรที่จะขับรถ

ยนต์ควรจะนอนพักผ่อนก่อนจะดีที่สุดและก่อนออกเดินทางทุกครั้งควรที่จะเช็ครถยนต์ของ

ท่านทุกครั้งก่อนออกเดินทาง

การเตรียมความพร้อมรถยนต์ก่อนการเดินทาง


หมั่นตรวจสอบและสังเกตสภาพรถยนต์อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมัน

เฟืองท้าย ไฟหน้า ไฟท้าย ยางรถ สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากเมื่อส่วนหนึ่งชำรุดเสียหาย

ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะเสียหายไปด้วย ท่านจึงควรมีเวลาตรวจสอบรถของท่านอย่างน้อย

อาทิตย์ล่ะครั้งหรือนำรถไปให้อู่หรือสถานีบริการน้ำมันซึ่งจะมีช่างผู้ชำนาญและคอยให้คำ

แนะนำเพื่อให้รถของท่านมีความมั่นคงแข็งแรงใช้งานได้อย่างมั่นใจตลอดการเดินทาง แล

ควรเตรียมอุปกรณ์ไว้เพื่อการเดินทาง เช่น การเปลี่ยนยาง แม่แรง กากบาทถอดล้อ

ไฟฉาย เชือกไว้สำหรับลากจูงรถ สายพ่วงแบตเตอรี่ น้ำเปล่า น้ำมันเครื่อง เป็นต้น

การเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนเดินทาง


สภาพร่างกายของคุณจะต้องได้รับการพักผ่อนเพียงพอก่อนการขับรถในเวลากลางคืน

สภาพจิตใจจะต้องสบายไม่หงุดหงิด ดวงตาสดใสไม่ง่วงนอน สามารถสู้แสงแดดได้ ถ้าตา

พร่ามัวหรือมองเห็นไม่ชัด คุณควรหยุดขับรถในเวลากลางคืน นอกจากนั้นหากคุณรับ

ประทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนอ่อนเพียรควรจะหยุดรถหรือหากไม่มีสติในการขับรถ

เช่นมีอาการมึนเมาก็ควรที่จะหยุดรถเช่นเดียวกัน

เทคนิคการขับรถยนต์ลงจากทางลาดชันภูเขา


-ห้ามใช้เกียร์ว่าง

-ห้ามเหยียบคลัช

-ห้ามใช้เบรกตลอด

-ห้ามดับรถยนต์

-ต้องใช้เกียร์ต่ำ

-ขับชิดขอบด้านซ้าย

-ให้เสียงสัญญาณเตือนรถที่อาจจะสวนมากรณีทางแคบทางอ้อมเขา

-ห้ามแซงขณะขับรถขึ้นลงเขา

การขับรถในช่วงฝนตก


ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากปกติเนื่องจากถนนเปียกลื่น

กว่าปกติ และวิสัยในการมองเห็นไม่ดีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝนขอแนะนำ

วิธีขับรถอย่างปลอดภัยในช่วงฤดูฝนดังนี้

-เปิดใบปัดน้ำฝน

-ใช้น้ำฉีดกระจก

-เปิดไฟหน้าหลังรถ

-ลดความเร็ว

-ไม่ขับรถชิดคันหน้ามากเกินไป

-ขณะขับรถแล้วรถลื่นไถลหรือเหินน้ำ ห้ามเหยียบเบรกจนล้อหมุนในทันที

เทคนิคการขับรถยนต์แบบลดอุบัติเหตุ


-คาดเข็มขัดนิรภัยและปรับเบาะ

-ปรับมุมกระจกส่องหลังทั้ง3บาน

-เลือกคันเกียร์มาที่ตำแหน่งP

-อย่ายืนสตาร์ทเครื่องยนต์

-เหยียบเบรกทดสอบในระยะ 10 เมตร

-ดึงเบรกมือทุกครั้งที่จอดรถ

-หมุนพวงมาลัยให้ล้อชนขอบถนน

-การเปลี่ยนยางรถยนต์ให้หาวัสดุมารองหนุนล้อ

-ห้ามจอดรถบนเชิงสะพานทางโค้ง


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้