BLIND SPOT MORNITORING

Last updated: Oct 24, 2018  |  945 จำนวนผู้เข้าชม  |  บทความ

BLIND SPOT MORNITORING

BLIND SPOT MORNITORING (BSM) จะทำหน้าที่ช่วยเตือนเมื่อมีรถวิ่งมาทางด้านซ้ายหรือทางขวา ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ไฟเตือนขึ้นที่กระจก เพื่อป้องกันการเปลี่ยนเลนที่เรามองไม่เห็นรถ ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวขวาและมีรถด้านขวากำลังผ่าน ระบบจะแสดงสัญญาญไฟเตือนที่กระจก และจะมีเสียงเตือนดังขึ้น

 

 

Powered by MakeWebEasy.com